Turisti lezou na kopec, po dvou hodinách se vyškrábou až nahoru, tam se rozhlédnou po okolí a průvodce povídá: „Podívejte, jak je dole v tom údolí krásně!“ A na to jeden z turistů povídá: „Tak proč jsme odtamtud lezli sem do toho hrozného kopce, když je dole tak krásně?“

No, vtip je to blbý, ale odpověď dobrá: Protože to, že je někde krásně, vidíte nejlíp odjinud.