To zas byla diskuse jak rozprávka. Očkování, jak jinak. Mít možnost odmítnout očkování je OK. I psychiatrický pacient má právo odmítnout léčbu, a je to v pořádku. Mít v proočkované populaci neočkované lidi nevadí. Pravděpodobně se nenakazí, protože choroby nemají, jaksi, přirozená ohniska. Jo, to kdyby náhodou neočkované dítě cestovalo kamsi do Tramtárie, kde by se poprvé setkalo se zarděnkami, záškrtem apod., to by se pak doktoři divili, co to diagnostikují. V zásadě ano, tohle bude, když to řeknu cynicky, pro doktory ta největší změna – že i „dávno vymýcené choroby“ se najednou můžou objevit.

Pobavilo mě ale, když kdosi vytáhl argument „Nikoho nezajímá z jakého důvodu se zmnohonásobil počet autistů? Chytráci. Na vás taky dojde.“ No, tak si to řekněme na rovinu: Počet autistů se zmnohonásobil proto, že tuhle chorobu dokážeme lépe diagnostikovat (ne výhradně proto, ale převážně proto). Před lety byly autistické děti označeny za „nezvladatelné“, „zlobivé“, „s poruchami chování“, „divné“, „nevychované“, flákla se jim diagnóza psychomotorického neklidu, schizofrenie, LMD a podobné. Zkrátka jako u jiných nemocí: Počet diagnostikovaných autistů narůstá s tím, jak roste povědomí o této nemoci, kvalita diagnostických metod a obecně přijímané hodnoty „normality“.

A PS: Ta slavná studie, která „prokazovala“ souvislost očkování a autismu, byla před několika lety odhalena jako podvrh – autor manipuloval daty a nakonec mu byla odebrána lékařská licence.