Psal tuhle Jan Zahradil na Facebooku, že služebně jednal s tím chlápkem, co zastává funkci prezidenta, že měl příležitost s ním promluvit o samotě, a že dotyčný není ani senilní, ani dementní, ale že naopak vše, co dělá, dělá za plného vědomí a velmi si užívá mediální pozornosti, efektů, co jeho výroky mají, a pocitu, že novináři tancují, jak on píská.

Pokud Jan Zahradil nelže, a to on nelže, protože to je politik z ODS, a ti přeci nelžou, tak je situace taková, že padá jediná polehčující okolnost, kvůli které bychom tu osobu měli šanovat a omlouvat, totiž snížené intelektuální schopnosti. Pokud nic takového není, a dotyčný to opravdu dělá schválně, protože ho to baví, a možná Troška z pomstychtivosti, tak není pro jeho chování omluvy, a je na místě přiznat, že člověk, co zastává funkci prezidenta České republiky, se při plném vědomí chová ve funkci jako ubohý zmrd a zlomyslný píčus.

Což není dobrá zpráva. Na druhou stranu by to mohlo jasně vykolíkovat mantinely a nastavit laťku pro vnímání jeho kroků. Bylo by víc než vhodné, kdyby média věnovala projevům dotyčného funkcionáře pozornost, adekvátní jejich důležitosti, tedy stejně, jako se věnuje jiným projevům jiných zlomyslných píčusů a zmrdů. Ideálně marginální až nulovou. A to moc děkujeme, a pokud chcete, sepište si petici na ČRo i ČT.