O Opráscích toho bylo řečeno a napsáno už tolik, že přinesu sovu do Athén. Ale co už, dokud budu slýchat tenhle hloupý argument, tak na něj budu odpovídat.

Oprásky kurví češtinu.

Ne, to neříkají učitelé češtiny (ani dějepisu). Naopak, podle pana Jaze zrovna učitelé češtiny a dějepisu jsou z Oprásků nadšení a moc se jim líbí. A víte proč? Protože učitel češtiny musí tu češtinu umět. A když ji umí, tak pozná, kdy někdo češtinu kurví a kdy si s ní hraje a ohýbá ji tak, aby to bylo vtipné.

Ten rozdíl vám řeknu, ale nevím, jestli ho budete schopni poznat: Člověk, který česky umí a hraje si s jazykem, dokáže porušit jedno pravidlo tak, aby dosáhl komického efektu. Ten je daný tím, že je porušení pravidla jasně přiznané, a je postavené do kontrastu se striktně dodrženou logikou jazyka. Když se o totéž pokusí někdo, kdo česky neumí, je výsledkem „zkurvený jazyk“, který nemá vnitřní logiku a obsahuje různé chyby.

Oku neznalému to může připadat „špatně jako špatně“, ale věřte mi: Ten, kdo česky umí, rozdíl pozná.

A na závěr citát z oblíbeného komiksu: Pravidla pravopisu jsou jako kouzla. Pokud se je nikdy nenaučíte, pak to, že je nepoužíváte, nevypovídá vůbec o ničem.