Starý bolševik, to je smutný příběh, ale mladý bolševik, to je stvoření jak blbé, tak nebezpečné.

Dejte si:

Skoro se divím, že v Sovětském svazu ještě někdo zůstal, aby nás mohl osvobodit od fašismu, ale budiž. Byli tam samozřejmě odsuzováni vrazi a kulaci, kteří nebyli ochotni podle vůle lidu odevzdat svoje majetky, které měly být zákonně znárodněny. Pokud byl ale někdo skutečně nevinný, tak je mi každého života skutečně líto. Myslím si ale, že většinou to skutečně byli zrádci socialismu a každý režim se chrání změně. I ten minulý režim se jakýmsi způsobem chránil, a to jak v Sovětském svazu, tak i u nás. Spojené státy vydrancovaly třetí svět a mají na svědomí tolik milionů mrtvých, že bychom se nedopočítali. Miroslav Grebeníček kdysi nazval George Bushe planetárním magorem, já s tím úplně souhlasím. Imperialistická agrese je nesrovnatelná s těmi – možná i nevinnými – lidmi odsouzenými v Sovětském svazu v době vlády Josifa Vissarionoviče Stalina.

(…)

Já Klementa Gottwalda hodnotím veskrze pozitivně. Poprvé v dějinách Československa byl lid skutečně svobodný. Dnes – i předtím za první republiky – se lidé museli bát o práci a svoji existenci. Za první republiky, když dělníci tři měsíce nedostali výplatu a měli hlad, tak buržoazie proti nim poslala četníky a stříleli do těchto demonstrujících pracujících. Gottwald dovedl k moci československý lid, a nejen pár bohatých.

(…)

Co se týče paní Horákové, podle mě měla názory velmi reakční a protilidové, kdy za první republiky podporovala akce typu střílení do dělníků, podporovala útlak komunistických funkcionářů. Pokud byla vinna tím, za co byla odsouzena, zasloužila si trest, ale myslím si, že se to nemělo řešit trestem smrti, dnes bychom to řešili jinak. Zřejmě by dostala těžký žalář. Vy jste se také ptal na lidi, kteří do toho spadli nevinně. Pokud byl někdo skutečně nevinně odsouzen, tak je mi každého lidského života líto.

Měl bych tady takový hezký nápad na startup. Trenažér lidové moci pro mladé komunisty. Ať se zakalí, ať poznají tvrdý chléb třídního boje, ať, kurva, vědí, o čem mluví… Představuju si to nějak takhle:

Ráno ve čtyři hodiny zazvoní u soudruha funkcionáře nějací tři chlapíci. Zvoní, buší na dveře a volají jeho jméno. Když soudruh funkcionář otevře, vtrhnou do bytu a představí se jako, řekněme, Sbor Ostrahy Ústředního Výboru. Jeden se ho začne ptát, jestli je soudruh tenaten, jestli má u sebe doklady, jestli má stranickou legitimaci, že ji jen potřebuje zkontrolovat. Doklady mu nevrátí a řekne: „Musíme něco prověřit. Pojďte prosím s námi. Jde o přání soudruha X z ústředí! Chápejte, je to důvěrné, soudruh X s vámi chce mluvit…“ A pak ho naloží do auta, na zadní sedadlo, a dojedou s ním kamsi do neoznačeného domu, kde ho strčí do cely a začnou ho vyslýchat, aby se přiznal ke spiknutí s cílem rozložit dělnické hnutí a internacionální jednotu.

Týden, dva.

K tomu mu budou ukazovat prohlášení jeho strany, kde se jeho nejbližší spolupracovníci budou dílem přiznávat ke spolupráci s CIA, dílem od něj odvracet. Nebo třeba dopisy od rodiny, kde bude rodina žádat jeho přísné potrestání, protože zradil. Budou mu ukazovat „protikomunistické letáky“, které našli u něho v bytě. Samozřejmě vše se bude dít „jménem komunistické strany“ a „v zájmu obrodného procesu“, po kterém tak volá. A to celé opakovat, dokud se nepřizná, že plánoval jadernou válku, nebo aspoň že předával informace západoněmeckým revanšistům a revizionistům. A on se přizná.

Dbejte na to, aby přiznání a pokání bylo opravdu upřímné. Natočte si ho u toho na kameru.

A pak ho pusťte ven a video dejte na YouTube.

Myslím, že tu zkušenost bude hodnotit taky velmi pozitivně…

PS: „Byli tam samozřejmě odsuzováni vrazi a kulaci, kteří nebyli ochotni podle vůle lidu odevzdat svoje majetky, které měly být zákonně znárodněny.“ Fascinuje mě, že někdo považuje za samozřejmé trestat za to, že si lidé nechtějí nechat ukrást majetek „vůlí lidu“.