Mě napadla taková služba, nazval bych ji třeba Sokrates. Napsali byste jakékoli tvrzení, a ona by našla protiargument.

Začal bych „módem Zeman“, ten je zjevně na implementaci nejjednodušší. Na jakékoli tvrzení vybere jednu z následujících odpovědí:

  1. Pan Schwarzenberg to dělá taky!
  2. Pan Schwarzenberg to, na rozdíl ode mne, sám nedělá!
  3. Toto je jasné každému, kdo není idiot, nebo český novinář, vyberte si, do jaké skupiny patříte, i když jde do určité míry o jednu skupinu.
  4. Něco takového může tvrdit jen pražská lumpenkavárna, tedy jde o zjevnou provokaci, a já se řídím tím, co říkal Kant ve své eseji O provokaci, kterou jistě znáte, nebo byste ji znát měli!
  5. Toto tvrzení je tak hloupé, že na něj ani nemá cenu odpovídat, a já na něj proto ani odpovídat nebudu.
  6. Mýlíte se, ale z toho si nic nedělejte, já vám za to nadávat nebudu, já se nechovám jako někteří novináři, já jsem, ačkoli tomu jistě nevěříte, velkorysý!
  7. Zjevně patříte mezi podporovatele pana Schwarzenberga, a tento, řekl bych, osobnostní handicap vám brání přijmout fakt, že se můžete mýlit.
  8. Přijměte, prosím, fakt, že vám neříkám svůj názor, jen nastoluju témata!