Tak zaprvé: mám silnou posu proti vyslovování roku 2015 jako „dva-patnáct“. Blbé již od roku dva-jedna…

Letošek jsem zahájil ve velkolepém stylu. Probudil jsem se velmi brzy, asi ve třičtvrtě na devět, a vzpomněl si na slova svojí babičky: „Jak na Nový rok, tak po celý rok!“ Takže jsem se rozhodl, že vstanu, uvařím si něco zdravého, dám si pár lekcí na Courseře a pak napíšu článek.

A pak jsem zavřel oči a probudil jsem se až v poledne.